Relacje inwestorskie

RK RECOVERY S.A.
Pl. Konesera 10a, 03-736 Warszawa
Numer KRS: KRS0000709622

Akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Kapitał zakładowy 100 000,00 zł (opłacony w całości) NIP 7010790303, REGON 369010805.

Informacje Finansowe

Wszelkie dokumenty finansowe Spółki można bezpłatnie wyszukać i pobrać za pośrednictwem przeglądarki dokumentów finansowych udostępnionej i prowadzonej przez Ministerstwo Sprawiedliwości pod adresem [LINK https://ekrs.ms.gov.pl/rdf/pd/search_df ]. Aby wyszukać dokument finansowy należy wpisać nr KRS Spółki: 0000709622 .