Doświadczenie

Od 2006 roku działamy z sukcesem
w segmencie Credit Management

3,3 mld zł

WARTOŚĆ
OBSŁUGIWANYCH
PRZEZ NAS SPRAW

1,6 mld zł

WARTOŚĆ AKTUALNIE
OBSŁUGIWANYCH
PRZEZ NAS SPRAW

416 tys

LICZBA
OBSŁUGIWANYCH
PRZEZ NAS SPRAW

169 tys

LICZBA AKTUALNIE
OBSŁUGIWANYCH
PRZEZ NAS SPRAW

Znajomość kluczowych branż

Zespół Credit Management RK Legal obsługuje portfele wierzytelności firm z różnych sektorów:
null

Bankowego

null

Telekomunikacyjnego

null

Pożyczkowego

null

Ubezpieczeniowego

null

Consumer Finance

POLSKI ZWIĄZEK ZARZĄDZANIA WIERZYTELNOŚCIAMI

Jesteśmy aktywnymi członkami organizacji branżowych. Michał Kwieciński przewodniczącym Rady Związku.

Licencja KNF

Posiadamy licencję KNF na zarządzanie funduszami sekuryzytacyjnymi.

Euro Collect Net Lawyers

Jesteśmy członkiem sieci firm wyspecjalizowanych w obsłudze wierzytelności na terenie UE i poza nią.

Międzynarodowe doświadczenie

Obsługujemy wierzytelności B2C oraz należności korporacyjne B2B, także na rynkach zagranicznych.