Polityka Prywatności

Polityka prywatności – RK Recovery

 

1. Informacje ogólne

 1. Administratorem Państwa danych jest Rączkowski, Kwieciński Adwokaci Spółka Partnerska z siedzibą w Warszawie z siedzibą w Warszawie przy Pl. Konesera 10a, 03-736 Warszawa.
 2. Kontakt z Administratorem jest możliwy korespondencyjnie lub drogą elektroniczną pod adresem e-mail: [email protected]
 3. Administrator jest właścicielem serwisu https://www.rkrecovery.pl/

 

2. Cele i podstawy przetwarzania

 1. Poprzez portal https://www.rkrecovery.pl/Administrator może zbierać i przetwarzać Państwa dane osobowe.
 2. Administrator może zbierać Państwa dane osobowe (w szczególności w postaci imienia, nazwiska, adresu zamieszkania/siedziby, adresu e-mail oraz innych danych podanych w treści wiadomości) w szczególności poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://www.rkrecovery.pl/w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie.
 3. W powyższym przypadku przetwarzanie danych może następować na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b (podjęcie działań zmierzających do zawarcia umowy) lub art. 6 ust. 1  lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na udzieleniu odpowiedzi na zapytanie).
 4. Państwa dane osobowe zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu, dla którego ich przetwarzanie jest niezbędne z uwagi na realizację celów wskazanych powyżej.

 

3. Pliki cookies

 1. Portal https://www.rkrecovery.pl używa plików cookies, a Administrator przetwarza znajdujące się w nich dane na potrzeby utrzymania i optymalizacji portalu.
 2. Pliki cookies są niewielkimi plikami tekstowymi wysyłanymi przez serwer www, przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Gdy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się Użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
 3. Przetwarzane przez Administratora dane zawarte w plikach cookies mogą dotyczyć Państwa adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do strony za pośrednictwem formularzy kontaktowych. Gromadzone adresy IP są anonimowe.
 4. Przetwarzane przez Administratora dane zawarte w plikach cookies służą do prowadzenia analityki strony www, tj. do monitorowania liczby użytkowników oraz ich zachowania na stronie, w celu usprawniania funkcjonalności portalu.
 5. Użytkownik może podjąć decyzję o zmniejszeniu lub zwiększeniu zakresu dostępu Administratora do informacji zawartych w plikach cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach Państwa przeglądarek internetowych.
 6. Pliki cookies będą przetwarzane przez okres określony w ustawieniach Państwa przeglądarek internetowych.
 7. Korzystanie z plików cookies jest dobrowolne, ale brak podania informacji w nich zawartych może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z części funkcjonalności oferowanych przez portal https://www.rkrecovery.pl//.

 

4. Zasady przetwarzania danych i przysługujące uprawnienia

 1. Administrator chroni dane zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, dba o bezpieczeństwo danych oraz szanuje prawo do prywatności.
 2. Przetwarzanie wszelkich danych następuje wyłącznie na zabezpieczonych serwerach, z zachowaniem zasad wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).
 3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
  1. przetwarzane zgodnie z prawem,
  2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
  3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 4. Administrator udostępnia Państwa dane osobowe w minimalnym zakresie, niezbędnym dla prawidłowego funkcjonowania portalu https://www.rkrecovery.pl/Administrator nie będzie udostępniał Państwa danych osobowych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 5. Administrator nie będzie wykorzystywał Państwa danych osobowych w celu zautomatyzowanego przetwarzania danych w rozumieniu art. 22 RODO.
 6. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych przetwarzanych przez Administratora oraz prawo do żądania od Administratora ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem). Możecie Państwo także złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jeżeli mają Państwo pytania związane z przetwarzaniem danych lub chcecie Państwo zrealizować uprawnienia wskazane powyżej prosimy o kontakt z Administratorem w formie korespondencyjnej lub pod adresem e-mail: [email protected]